08-42 500 500 kontor@vardsupport.se
Vi söker konsultchefer!

Vi söker konsultchefer!

Om oss Svensk Vårdsupport AB är ett av Sveriges snabbast växande bemanningsföretag. Vi är idag väl etablerade och expanderar kraftigt inom vård och omsorgsbranschen där vi bemannar med läkare, sjuksköterskor, socionomer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi...
Ambulansbilar blir stillastående i sommar!

Ambulansbilar blir stillastående i sommar!

Vissa ambulansbilar i Gävle och Sandviken blir stillastående i sommar! Orsaken är att det är svårt att få tag på vikarier. Inte ens bemanningsbolagen har tillräckligt med personal att hyra ut. Ambulansen har försökt täcka upp med hyrpersonal, men har inte lyckats få...
Trivsel i äldreomsorgen

Trivsel i äldreomsorgen

Alla blir vi äldre och i takt med att vi lever allt längre blir äldreomsorgen ett allt viktigare fokusområde för bemanning. Äldreomsorgen är också ett område som ligger oss nära om hjärtat eftersom vi vet hur mycket det arbete vår personal gör betyder för boende och...