https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.css https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.js
08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Allmänt om avtalet och uppstart

Som flera av er säkert redan känner till har det nu kommit till stånd ett nytt gemensamt ramavtal för vårdbemanning i alla Sveriges regioner. Kommuner ligger i dagsläget inte med i ramavtalet utan har kvar sina egna avtal. Regionerna ansluter till avtalet successivt och fram till anslutning gäller de gamla avtalen. Enligt den information som finns tillgänglig idag gäller följande tidplan för anslutning:

Januari 2024
Kalmar (läkare och primärvård), Jönköping (sjuksköterskor)

Februari 2024
Västra Götaland, Uppsala, Västmanland (läkare), Sörmland (Läkare)

Mars 2024:
Västmanland (sjuksköterskor), Sörmland (sjuksköterskor), Kronoberg (sjuksköterskor), Gotland, Halland, Värmland

April 2024:
Jämtland Härjedalen, Östergötland, Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Dalarna

Maj 2024:
Kronoberg (läkare), Skåne, Stockholm, Tiohundra AB

Juni 2024:
Blekinge, Örebro

September 2024:
Kalmar (läkare inom slutenvård samt sjuksköterskor)

Oktober 2024:
Kalmar (läkare psykiatri)

Februari 2025:
Jönköping (läkare)

Gemensamt avtal för alla

Avtalet är ett gemensamt avtal vilket innebär att alla regioner hyr in personal från anslutna leverantörer via samma ramavtal. Samma villkor gäller alltså för alla regioner med undantag för priser som regleras baserat på vilken zon som arbetet ska utföras i.

Priser och ersättningar

Priser kan alltså skilja sig mellan olika regioner – dock inte lika mycket som tidigare då varje region hade sitt eget avtal och prislista. Priserna är fasta vilket innebär att alla leverantörer har samma priser.

Det finns tre zoner som styr ersättningen; zon 1 är storstäder, zon 2 är mindre städer och zon 3 är landsbygd. Landsbygd har generellt högre ersättningar än storstäder. I ramavtalet är det bestämt vilka områden som tillhör de olika zonerna. Mer information om vilka områden som tillhör vilken zon kan du se här.

Andra villkor som påverkar dig som konsult (urval)

Det nya avtalet har en del nya villkor mot tidigare som påverkar ditt jobb och din lön när du jobbar i regionerna. Vi har listat några av de viktigaste du bör känna till nedan.

Krav om avsättande av tjänstepensionsavsättning för alla mellan 25–65 år oavsett om du är anställd konsult eller företagare. Det nya avtalet ställer krav på att pension ska avsättas oavsett om man är anställd eller är företagare. Detta innebär att för dig som tidigare valt att ta ut all ersättning som lön utan tjänstepension kommer detta krav påverka dig eftersom en del av din ersättning kommer att betalas ut som pension i stället. För dig som är äldre än 65 år finns fortfarande möjlighet att ta ut all ersättning som lön.

Reseersättning kommer att erbjudas endast för uppdrag i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen samt Norrbotten

Förtur till uppdrag för konsulter som tidigare arbetat på en viss enhet samt de som kan ta flera pass.

Krav på HLR utbildning genomförd under de senaste 12 månaderna för sjuksköterskor och läkare som ska arbeta inom regionerna.

Krav på 2-års erfarenhet sedan utfärdad legitimation för sjuksköterskor och läkare som arbeta inom regionerna. 2-års erfarenhet gäller även för arbete som specialist, vid mindre än 2-års erfarenhet som specialist så gäller ingen ersättning för specialistkompetens utan ersättningen är densamma som för som legitimerad.

12 månaders karens gäller oavsett tidigare anställningsform. Det innebär att det måste ha gått 12 månader sedan du sist hade någon typ av anställning i regionen där du ska tjänstgöra för att kunna ta uppdrag där.

Sammanfattningsvis
Det nya avtalet innebär flera nyheter för dig som konsult inom den svenska sjukvården.
Viktigast är att se till att ditt bolag är upphandlat för att ha möjlighet för långsiktiga bra uppdrag. Vi rekommenderar alltid att planera i god tid för att maximera dina förutsättningar för att få ett uppdrag i just den region där du är sugen på att jobba.

Känner du dig osäker på hur kraven påverkar dig så är du varmt välkommen att höra av dig till oss är du så vägleder vi dig och ser till att du som alltid hos Vårdsupport får ett bra uppdrag anpassat till dina önskemål.

kontor@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 44 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här