https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.css https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.js
08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Spännande nyheter!

Under mars månad påbörjades en dialog kring ett samarbete mellan Svensk Vårdsupport AB och S/Q utbildning. Vi insåg väldigt fort att detta skulle vara ett samarbete som ligger väldigt väl i linje med Svensk Vårdsupports marknadsstrategi då vi vill vara en bred kompetenspartner till regioner och kommuner i hela landet. S/Q utbildning presenterade en väldigt spännande idé utifrån deras fleråriga erfarenheter inom myndighetsutövning vilket gjorde att vi väldigt fort nappade på ett samarbete.

S/Q utbildning syftar till att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer, med målet att effektivisera insatser samt minska de omfattande kostnaderna som familjer och samhället dagligen betalar. Utbildningen kommer genom olika aktiva övningar att diskutera vikten av att göra gemensamma
riskbedömningar med barnets bästa i fokus.

Svensk Vårdsupport AB har tagit uppdraget att förmedla tjänsten till kommuner och regioner medan S/Q driver och äger utbildningen. Vi är väldigt glada över det här samarbetet och ser fram emot att jobba ihop. 

 

kontor@vardsupport.se

08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 44 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här