https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.css https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.js
08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Att arbeta som konsult

Nedan har vi samlat några vanliga frågor om hur det fungerar att arbeta som konsult för oss.

 


Vilka är ni?

Svensk Vårdsupport är ett etablerat bemanningsbolag som förmedlar personal till vårdgivare och socialomsorg i hela Sverige.


Hur ser processen ut?

För dig som vill bli konsult kontaktar du oss via vårt kontaktformulär eller telefonnummer längst upp på sidan. Du kommer då att bli tilldelad en egen konsultchef som du behåller under din tjänstgöring hos oss.
Konsultchefen genomför en kort intervju för att ta reda på dina preferenser samt var och när du vill arbeta. I samband med det skickar du in din dokumentation i form av kopia på din yrkeslegitimation, eventuella specialistbevis eller examensbevis samt tre referenser från tidigare arbetsplatser. Har du ett färdigt CV tar vi gärna del även av detta – annars bygger vi upp ett CV till dig i samband med intervju.
Konsultchefen tar sedan fram uppdragserbjudanden som passar dina önskemål och presenterar dessa för dig. Du är aldrig tvungen att tacka ja till något uppdrag.
När du och din konsultchef är överens om ett uppdrag samt villkoren för uppdraget skickar vi in en presentation till vår kund där uppdraget finns. Därefter inväntar vi svar på om bokningen accepteras av kunden. När kunden bekräftar bokningen meddelar vi dig detta och uppdraget är bokat. I samband med det tecknar vi anställnings- eller uppdragsavtal med dig samt ordnar med resa och boende uppdraget ligger långt borta från ditt hem.
Under uppdraget rapporterar du enkelt din arbetade tid till oss via din mobil och vi betalar ut din lön eller arvode. Hos oss får kan du få utbetalt lön eller arvode så ofta som varje vecka.
Efter färdigt uppdrag eller under pågående uppdrag följer vi upp hur du trivs på ditt arbete och förbereder för förlängning eller nytt uppdrag. Vi kan erbjuda uppdrag både heltid eller deltid liksom enstaka pass.
För dig som är kund kontaktar du oss via vårt kontaktformulär eller telefonnummer längst upp på sidan. Du kommer då att komma i kontakt med det team som arbetar med den typ av konsult du söker.


Var är ni upphandlade?

Vi har idag ramavtal med alla landsting och ett stort antal kommuner och privata vårdgivare i Sverige.


Vad ligger lönen på?

Din lön är individuell och beror på ett stort antal faktorer såsom yrkesroll, erfarenhet, tidpunkt och plats för uppdrag samt kontinuitet. Det finns även möjlighet för fast/garantilön under vissa förutsättningar.


Kan man arbeta via eget bolag?

Ja. Du kan självklart arbeta genom ditt eget bolag. Har du inget bolag men är intresserad av att sätt upp ett kan vi hjälpa till med det.


Står ni för boende och resor?

Vi kan alltid hjälpa till att hitta och boka resor och boenden. Vem som står för kostnaden skiljer sig från fall till fall när du är anställd. När du arbetar genom eget bolag står du själv för rese- och boendekostnad.


Kan jag arbeta i samma landsting som jag är/har varit anställd i?

Oftast har landstingen en så kallad karenstid när man varit anställd inom landstinget. Det innebär att du inte får ta uppdrag i samma landsting som du varit anställd i under en viss tid sedan du avslutat din anställning. Oftast är detta 6 månader. Under tiden kan du dock fritt arbeta hos privata vård och omsorgsgivare och kommuner inom länet liksom i andra landsting.


Hur påverkar momsen mig?

Vårdbemanning är momsfritt fram till den 1 juli 2019. Arbete efter detta datum är momspliktigt. Arbetar du som anställd påverkas du inte direkt av momsen. Om du arbetar genom eget företag kommer du från den 1 juli att behöva lägga på moms på dina fakturor till oss.


Kan jag ha flera arbetsgivare samtidigt?

Ja det kan du. Ju mer du arbetar för oss desto mer förmåner kan vi dock erbjuda dig.


Får jag sjuklön?

Du har rätt till sjuklön om du är sjuk under ett bokat uppdrag.


Hur tidrapporterar jag?

Tidrapportering sker enklast genom att använda vårt digitala tidrapporteringssystem via mobilen. Du kan dock även fylla i en tidrapport manuellt och skicka in alternativt fotografera med din mobil och skicka in. I undantagsfall kan du även tidrapportera mutligen via telefon eller skicka ett mail eller sms med din arbetade tid.


Kan jag få tjänstepension?

Ja vi kan idag erbjuda tjänstepension såsom löneväxling. Det innebär att du byter ut en del av din lön som vi istället betalar in som tjänstepension. Vi samarbetar med Max Mathiessen som kan hjälpa dig att lägga upp en pa pensionslösning som passar dig.


Hur blir det med semesterersättning?

Semesterersättning betalas ut löpande i samband med lön.


Är jag försäkrad under uppdraget?

Som anställd är du har du en ansvarsförsäkring via oss. Arbetar du genom eget bolag täcks du inte in i vår försäkring och måste därför ha egen försäkring.


Har ni milersättning eller andra förmåner?

För resor med egen bil kan vi erbjuda milersättning. Ju mer du arbetar för oss desto mer förmåner kan vi erbjuda. Prata med din konsultchef om vad vi kan erbjuda dig.


Kan uppdraget avbokas?

Uppdrag kan avbokas. Vi gör dock alltid vårt bästa för att se till att du får veta om detta i god tid och oftast kan vi erbjuda andra uppdrag till dig när det sker.


Vad händer om jag blir sjuk eller inte kan ta mig till jobbet?

Om du blir sjuk eller du får akut förhinder som gör att du inte kan ta dig till jobbet kontaktar du oss så snart du kan. Tänk på att de flesta uppdrag är förenade med ett så kallat vite för oss vilket innebär att vi måste hitta ersättare för att slippa få betala höga straffavgifter till kunden. Det är därför väldigt viktigt att vi så snart som möjligt får information om sjukdom eller annan oförutsedd frånvaro så att vi kan hitta ersättare i tid.


Vem kontaktar jag avseende ekonomifrågor?

Har du frågor om ekonomi kan du kontakta vår ekonomiavdelning på ekonomi@vardsupport.se eller ringa oss så för att bli kopplad till ekonomiansvarig.


Hur utför jag en visselblåsning?

Vi är enligt Visselblåsarlagen (2021:890) skyldiga att ha en funktion för visselblåsning. Detta gör du genom att fylla i formuläret som du hittar här.


Vilka anställningsformer erbjuder ni?

Vi erbjuder så kallad särskild visstidsanställning under tiden man tjänstgör för oss. Det finns även möjligheter för fast anställning under vissa förutsättningar. Kontakta din konsultchef för mer information.


Varför ska jag välja er?

Söker du en seriös, trygg och effektiv arbetsgivare som värdesätter dig och din kompetens är vi rätt val. Hos oss får du en personlig konsultchef som lär känna dig och dina preferenser och behov. Vi finns vid din sida hela tiden och tar tillvara på dina intressen. Vi är inte nöjd om inte du är helt nöjd.
Vi är också certifierade enligt ISO 9001:2015 vilket innebär att vi löpande arbetar med att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra oss som både arbetsgivare och leverantör. Mer om vårt kvalitetsarbete och hur du kan bidra till detta kan du läsa i vår kvalitetspolicy som du hittar här.


Vad händer om jag blir sjuk eller inte kan ta mig till jobbet?

Om du blir sjuk eller du får akut förhinder som gör att du inte kan ta dig till jobbet kontaktar du oss så snart du kan. Tänk på att de flesta uppdrag är förenade med ett så kallat vite för oss vilket innebär att vi måste hitta ersättare för att slippa få betala höga straffavgifter till kunden. Det är därför väldigt viktigt att vi så snart som möjligt får information om sjukdom eller annan oförutsedd frånvaro så att vi kan hitta ersättare i tid.


Hur arbetar ni med kvalitet?

Kvalitet är viktigt för oss! Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 vilket innebär att vi granskas regelbundet av ett kontrollorgan som säkerställer att vi arbetar med kvalitet och att ständigt förbättra oss. Vår kvalitetspolicy kan du hitta här.

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375

Besöksadress:
Torsgatan 4
111 23 Stockholm

Postadress:
Mailbox 2459
111 75 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
kontor@vardsupport.se

       

Du hittar oss här