08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Just nu har vi en kampanj för alla sjuksköterskor i Stockholmstrakten!
Under november och december månad får alla nyrekryterade sjuksköterskor som vill arbeta med oss 20% mer i lön för arbete på sjukhus.

Ta kontakt med oss för att veta mer!
teamssk@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här