https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.css https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.js
08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Vi har startat upp hösten i god stämning här på kontoret! Vi håller möten varje morgon där vi tillsammans lägger upp en plan för dagen och vad vi ska prioritera i arbetet under arbetsdagen. Det är full fart på schemaläggningen och planeringen framåt. Vi har många kunder som efterfrågar vår hjälp och vi gör allt vi kan för att hitta de bästa matchningarna mellan våra kunder och konsulter.

Vården är under hög belastning och ser ut att vara så under en tid framöver. Hos Vårdsupport försöker vi att vara ute i god tid med att planera upp arbetet och boka in rätt konsult på rätt uppdrag för att på så sätt skapa en god kontinuitet för vårdgivare, konsulter men framförallt för patienterna. Är du läkare, sjuksköterska eller socionom? Tveka inte att höra av dig. Din hjälp behövs!