08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Alla blir vi äldre och i takt med att vi lever allt längre blir äldreomsorgen ett allt viktigare fokusområde för bemanning. Äldreomsorgen är också ett område som ligger oss nära om hjärtat eftersom vi vet hur mycket det arbete vår personal gör betyder för boende och patienter hos våra kunder – både medicinskt och socialt.

Äldreboendet Berga backe i norra Kalmar är en arbetsplats där personalen är friska och pigga, bara 4,6 procent sjukskrivna 2018. I en artikel i Barometern har personalen på Berga back gett sin bild av hur receptet på en hälsosam arbetsplats ser ut. Förutom noggrannhet med hygienen är personalen överens om att trivsel på arbetsplatsen och känslan av att göra ett viktigt jobb är viktiga faktorer.

”Oavsett vem man är så har alla något att tillföra och man saknar den som inte är här” menar Marie Karlström, chef på äldreboendet, som även lyfter upp att känslan av att vara behövd är en nyckelfaktor.

Bland personalen lyfts även upp tillit till varandra och kollegornas olika kompetenser som positiva egenskaper liksom utbildning och kommunikation.

Läs hela artikeln här (betallänk).

På Vårdsupport håller vi med till hundra procent! Det är roligt att höra om enheter där ledningen fokuserar på att lyfta upp personal med olika förmågor och personalen vittnar om en god arbetsmiljö.

Kan du tänka dig uppdrag med goda villkor inom äldreomsorgen där du kan bidra till att skapa samma goda arbetsmiljö men samtidigt ha friheten att arbeta när det passar dig? Tveka inte att höra av dig till oss! Du behövs!

kontor@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 44 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här