08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

I en artikeln i Dagens samhälle skriver Lisa Pelling, företrädare för Amega, en debattartikel om hur vårdbemanningsföretag och deras medarbetare måste sluta pekas ut som ansvariga för vårdkrisen. Hon menar på att bemanningsföretagen är en del av lösningen och inte själva problemet.
”Att kostnaderna ökar beror på kompetensbristen inom vården, regionernas bristande organisation och ledning i kombination med ett stort ökat vårdbehov”, skriver hon.

Hon menar att de är de dyra direktupphandlingarna och att regionernas konkurrens med varandra driver upp priset. Hon anser att man måste ställa högre kvalitetskrav och sluta med lägstaprisupphandlingar.

Du hittar hela artikeln här!

Vi tycker att kvalitet går före kvantitet. Vi levererar alltid kunnig och kompetent personal till våra kunder!
Har du frågor? Kontakta oss!
kontor@vardsaupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här