https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.css https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.js
08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Svensk Vårdsupport AB är en kvalitetssäkrad verksamhet enligt ISO 9001:2015.
Vi har varit en ISO-certifierad verksamhet sedan 2018 och vi är väldigt stolta över vårt ständiga förbättringsarbete!

Vad innebär det att arbeta i en ISO 9001:2015 Certifierad verksamhet och vilka är fördelarna för anställda och konsulter?
Att välja att arbeta för en arbetsgivare som har upprätthållit och implementerat ISO 9001:2015-standarden inom vårdbemanning innebär att välja en arbetsplats där kvalitet, säkerhet och medarbetarens välbefinnande står i centrum. Här ska vi utforska de positiva aspekterna för anställda och konsulter som väljer att arbeta i en sådan kvalitetssäkrad verksamhet.

1. Professionalism och Utveckling
Inom en ISO 9001:2015-certifierad verksamhet är det vanligt att det finns en stark kultur av professionalism och ständig utveckling. Genom att sätta fokus på kontinuerligt utvecklingsarbete och lärande ger arbetsgivaren sina anställda och konsulter möjlighet att växa och utvecklas i sina roller. Detta skapar en miljö där medarbetarna känner sig engagerade och motiverade att ständigt förbättra sig själva.

2. Tydliga Arbetsprocesser och Effektivitet
Arbete inom en kvalitetssäkrad verksamhet innebär att man kan förvänta sig tydliga och väldefinierade arbetsprocesser och rutiner. ISO 9001:2015-standarden kräver att arbetsgivaren etablerar klara rutiner och protokoll för att säkerställa en enhetlig och effektiv arbetsgång. Detta leder till ökad effektivitet och minskar risken för missförstånd eller felaktigheter, vilket skapar en stabil och trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

3. Kundfokus och Kvalitetssäkring
Inom en ISO 9001:2015-certifierad verksamhet är kundfokus och högkvalitativ kvalitetssäkring är av yttersta vikt. Genom att sträva efter att uppfylla kundernas behov och förväntningar, inklusive anställd personal och konsulter, skapar arbetsgivaren en miljö där medarbetarna känner sig stolta över det arbete de utför och den positiva inverkan de har på människors liv. Detta leder till en starkare känsla av syfte och engagemang hos de anställda och konsulter.

4. Möjlighet till Personlig och Professionell Tillväxt
En av de mest givande aspekterna av att arbeta inom en ISO 9001:2015-certifierad verksamhet är den möjlighet till personlig och professionell tillväxt som erbjuds. Genom att aktivt främja en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation ger arbetsgivaren sina anställda och konsulter chansen att utmana sig själva och växa i sina roller. Detta skapar en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där varje individ uppmuntras att sträva efter sin fulla potential.

Slutsats
Att arbeta inom en ISO 9001:2015-certifierad verksamhet inom vårdbemanning erbjuder en mängd fördelar för anställda och konsulter. Genom att sätta fokus på professionalism, tydliga arbetsprocesser, kundfokus och möjligheter till personlig och professionell tillväxt skapar dessa arbetsgivare en miljö där medarbetarna kan trivas och blomstra. Att välja en sådan arbetsplats är inte bara ett steg mot en givande karriär utan också ett steg mot att göra skillnad i människors liv varje dag. 

Välkommen till oss på Vårdsupport!

Är du  intresserad av arbete inom vård eller omsorg? Hör av dig till oss och gör en riktig vårdinsats!
kontor@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 44 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här