08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Denna vecka är vi ute och besöker befintliga och potentiella kunder i västra Stockholm. Vi tycker att det är viktigt med personliga möten och är gärna ute på plats på vårdcentraler, sjukhus och boenden. Genom denna personliga kontakt skapas också förutsättningar för goda relationer och samarbeten. Vi gillar kundbesök.

Stockholm! Är ni redo? Det är vi!

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här