https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.css https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.js
08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Det är nu fler regioner och kommuner som försöker sätta stopp för att ta in hyrpersonal.

Detta är inte lösningen på personalbristen utan snarare något som kommer förvärra situationen för såväl de anställda som sliter på redan underbemannade avdelningar och mottagningar som för de patienter vars vård blir drabbade.

Vi ser ett stort behov av erfaren personal eftersom många vi dagligen har kontakt med faktiskt helt lämnar vården på grund av den situation och det läge som nu råder där många pressas att utföra ett jobb för två. Hög belastning och mycket stress.

Vi tror inte detta är rätt väg att gå för en hållbar situation utan snarare att ta in extrahjälp i god tid och se till att inte överbelasta personalen som faktiskt är kvar.
För er som kunder eller inköpare så erbjuder vi en god kontinuitet och flexibilitet för att stärka upp er bemanning och för att ni ska kunna behålla er befintliga personal utan att de lämnar vården helt.

Det vi erbjuder dig som vill jobba för oss är: Stor flexibilitet och valfrihet, en engagerad arbetsgivare som lyssnar på dig! Fria möjligheter att välja hur din tid planeras för att matchas ihop med våra kunders behov samt goda villkor och snabba löneutbetalningar.

Allt med en personlig kontakt och stort engagemang!

 

Välkommen till oss på Vårdsupport!
För hållbar vårdbemanning.

kontor@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 44 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här