https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.css https://jobadsplugin.s3.amazonaws.com/Svensk_Vardsupport.js
08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Det nya regiongemensamma avtalet för läkare och sjuksköterskor har blivit överklagat ännu en gång.

Planen var att det nya avtalet skulle börja gälla i april men detta hamnar nu på is tills detta är hanterat av förvaltningsrätten.

Ett första avtal var på plats våren 2022, men överklagades direkt och kritiserades från flera håll.  

En stor fråga i det nya avtalet är karensreglerna på 12 månader i stället för 6 månader, där bland annat läkarförbundet anser att detta kraftigt försämrar möjligheterna för läkare på arbetsmarknaden.

Läs mer på:

https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/bemanning/regiongemensamma-hyravtalet-stoppas-igen-finns-de-som-vill-fordroja-processen/

kontor@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 44 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här